De Goudvink schenkt inhoud volière aan Eugeria

Vrijdag 23 februari 2007

Halverwege november 2006 werd vogelvereniging De Goudvink benaderd door personeel van de afdeling De Brug van het verzorgingstehuis Eugeria.  De Brug is een afdeling waar dementerende ouderen verblijven en waar men gezamenlijk in een soort grote huiskamer visite kan ontvangen, gewoonweg lekker even kan zitten of activiteiten worden gedaan met de aanwezigen.

Het plan bestond om huisdieren te gaan houden, d.w.z. vogels, kippen en konijnen. Maar voordat men daartoe over wilde gaan wilde men advies en zodoende kwam men, v.w.b. de vogels bij vogelvereniging De Goudvink terecht. Dit mede doordat wij, vooral ons lid Henk Kamp, al enige jaren tijdens de dierendagmanifestatie ook aanwezig zijn, met enkele vogels, in Eugeria. Vogels hadden daar de warme belangstelling van de bezoekers. Voordat je dan besluit om vogels te gaan houden is het belangrijk te weten, welke vogels gehouden kunnen gaan worden en hoe deze gehuisvest gaan worden. Immers, niet alle vogels kunnen in een huiskamer gehouden worden, waar bewoners en bezoek verblijven. Rekening gehouden moet worden met stof, lawaai, temperatuur en uiteraard ziekten. Om te voorkomen dat vogels bewoners overstemmen, werd door De Goudvink geadviseerd geen kromsnavels, zoals grasparkieten of agaporniden te houden, hoe mooi deze ook zijn.

Door de initiatiefnemers, o.a. Renate de Jager, werd een tekening getoond van een nog te maken volière, die door de Leemhorst gemaakt zou worden. De Leemhorst is een instelling die gehandicapten opvangt en begeleid in hun activiteiten. De tekeningen zagen er goed uit en hierop werden, door voorzitter Albert Zomer, enkele aanvullende adviezen gegeven, zoals verlichting in de volière, openslaande panelen, om makkelijker te voeren, etc.. Men kon aan de slag en de verwachting was dat de volière in januari 2007 klaar zou zijn.

Met elkaar werd besloten om de volière te vullen met een mengeling van uit Australië afkomstige vogels en een aantal kanaries.

De volière is zeshoekig geworden, met een dwarsdoorsnede van ongeveer 2 meter en een punt dak, waarin een lichtpunt werd gemaakt. De volière moest te verplaatsen zijn, dus werd e.e.a. op wieltjes gezet, die tevens geremd konden worden. De bodemplaat bevindt zich op ongeveer 50 cm van de grond en onder deze ruimte zijn twee opberglades gemaakt. om rolstoelgebruikers de gelegenheid te geven ook vanuit hun stoel de volière in te kijken, is er voor gekozen de onderste 40 cm, vanaf de bodemplaat, te maken van plexiglas en vervolgens de volière te bekleden met dubbeltjesgaas. De volière is t.h.v. het plexiglas op drie plaatsen te openen, met een zeer vernuftig systeem, waardoor de bewoners deze niet kunnen openen, echter de verzorgers wel. De Leemhorst ontwerpers hebben dit fantastisch mooi gemaakt en de volière was zonder vogels, al een juweeltje. Menig vogelliefhebber kan hier jaloers op zijn.

In de vogelvereniging De Goudvink was inmiddels besloten om, vanwege het 35 jarig bestaan in 2006, de gehele inhoud van de volière te sponsoren. Door leden van de vereniging werden materialen, zoals nestkastjes, stokken, waterbakken, voerbakken, nestmateriaal, voer voor 2 maanden, trosgierst en grit aangekocht. Ook werd de volière voorzien van een berkenboompje.  Half februari werden 2 paar gouldamadines, 1 paar Chinese dwergkwartels, 1 paar diamantduifjes, 2 poppen en 1 man van de Spaanse zangkanarie en 2 poppen en 1 man van de zebravink in de volière gedaan.

Tijdens de werkzaamheden en onze aanwezigheid op de afdeling De Brug had de volière al veel bekijks en werd er door bewoners en bezoekers erg leuk gereageerd op de komst van vogeltjes.  

Op vrijdag 23 februari 2007 was het dan zo ver, onder toeziend oog van een volle zaal bewoners, bezoekers en verplegend personeel, werd de volière geopend, door de voorzitter van De Goudvink. Op verzoek van een van de initiatiefnemers Renate de Jager, moest hij een lint, welke aan de volière was bevestigd, doorknippen. De voorzitter memoreerde in zijn toespraak hoe e.e.a. tot stand was gekomen. Hij deelde mede dat de inhoud van de volière door De Goudvink gratis ter beschikking werd gesteld en daarnaast dat ook ouderen recht hebben op het genieten van de natuur, ook al is dat in een verzorgingstehuis, in dit geval vogeltjes, met allerlei prachtige kleuren, in een volière. Dat de vogels het naar de zin hebben bleek wel, want tijdens de opening waren er al drie nesten met eitjes, 2 van de zebravinken en 1 van de Spaanse zangkanarie. De voorzitter van De Goudvink kreeg een plaquette aangeboden, die op de volière gemonteerd gaat worden, een bos bloemen en een fles wijn, maar het belangrijkste de geste van De Goudvink werd gewaardeerd, aan het applaus te horen. Onder het genot van een kopje koffie met koek en een glaasje frisdrank werd deze gezellige opening beëindigd.

 

Vogelvereniging De Goudvink is blij dat zij voor bewoners van Eugeria e.e.a. heeft kunnen doen. Een klein gebaar voor onze ouderen, die hulp behoeven en die het zo enorm waarderen.