BIJZONDER GEWAARDEERD LID NBvV

26 november 2011

Tijdens de jubileumreceptie op 26 november 2011 van vogelvereniging “De Goudvink” werd Gerrit Smit totaal verrast door de toekenning van een onderscheiding van de NBvV.

 

De 2e voorzitter van de NBvV, Klaas Snijder begon zijn betoog en inleiding voor de uitreiking, zonder een naam te noemen. Gedurende het verhaal begon Gerrit wat om zich heen te kijken en had hij door dat het wel eens om hem kon gaan. Toen er iets gezegd werd over het organiseren van fietstochten, viel het kwartje definitief.

 

Gerrit maakt al sinds 1980 deel uit van de activiteitencommissie van Vogelvereniging “De Goudvink” te Almelo, dus al 31 jaar. Zonder onderbreking heeft hij zich in al die jaren ingezet t.b.v. de leden en hun partners. Dit door het mede organiseren van verlotingen, bingo’s, feestavonden, viswedstrijden en fietstochten. Vooral het in elkaar zetten van fietstochten was in het verleden een groot succes en is sinds twee jaar opnieuw ingevoerd in de afdeling familiedag. In 2010 opnieuw startend met 62 deelnemers (waarvan 17 kinderen). Ten bate van die evenementen verzorgde hij het leeuwendeel aan prijzen. In de eind jaren '80 en begin jaren '90 verzorgde hij de hapjes op feestavonden, alsmede alle vleesprijzen voor de bingo en verloting. Hij is in deze periode van grote waarde gebleken in zijn rol als activiteitencommissie lid.

 

Hij is lid vanaf het oprichtingsjaar van onze afdeling en ontplooit daarnaast veel andere activiteiten. Zo is hij tijdens de tentoonstellingen verantwoordelijk voor de altijd aanwezige verkoopafdeling (ook al sinds 24 jaar). De laatste 10 jaar vervult hij tevens de rol van leidinggevende bij de keuringen op de keurdag van onze show, tussen de voordragers en keurmeesters. Tijdens vergaderingen verkoopt hij al jaren de lootjes, zodat de kippen en andere prijzen de weg naar de leden kunnen vinden.

 

Emotioneel nam Gerrit zijn onderscheiding terecht in ontvangst.