Kleurwedstrijd!

november 2012 Kleurplaat

De jeugdwerkgroep “Jeugd Vogel 2013” heeft voor de jeugdleden maar ook voor de kinderen en kleinkinderen van de leden een kleurwedstrijd georganiseerd. Deze activiteit wordt ondersteunt met een artikeltje in ”Onze Vogels”.
De werkgroep vraagt ook uw medewerking door deze activiteit te ondersteunen . Dit kan op verschillende manieren. Wij vragen u in elk geval om de kleurplaat te verspreiden onder uw jeugdleden. Ziet u kans om de kleurwedstrijd nog in uw ledenvergadering en verenigingsblad te promoten dan zou dat helemaal mooi zijn.

U vindt de kleurplaat als bijlage toegevoegd.

De kleurwedstijd staat open voor jeugdleden, kinderen en kleinkinderen van leden. De kleurplaat is ook te downloaden op de site van de NBvV.
Er zijn 3 leeftijdsgroepen. De kleurplaat moet voor 15 december opgestuurd worden naar:
Harm Kreeft
Derksweg 233
7891 PP Klazinaveen

De uitslag wordt in de eerste week van 2013 bekend gemaakt op de site van de NBvV.
De prijswinnaars worden persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking.
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 13 januari op de Bondshow VOGEL2013 in Apeldoorn.
Natuurlijk zijn er voor de prijswinnaars leuke prijzen te verdienen.
De werkgroep “Jeugd Vogel 2013” rekent op uw medewerking!!!