HULDIGING 25 JAAR LID

27 november 2012

Op maandag 27 november 2012 werd Wim Hultink door voorzitter Albert Zomer gehuldigd vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap bij de NBvV en daarnaast de vogelvereniging "De Goudvink". Wim werd de 25 jarige NBvV jubileumspeld in "zilver" opgespeld. De voorzitter memoreerde dat Wim in deze afgelopen 25 jaar veel voor "De Goudvink" betekend heeft. Naast zijn activiteiten in de TT commissie zijn we Wim ook veel dank verschuldigd voor het vele werk bij allerhande verbouwingen die " ít Boaken" in de voorbije jaren heeft ondergaan. Voor Wim was het houden van gele kanaries en de lizards een passie. Vanwege gezondheidsproblemen heeft hij het kweken van vogels inmiddels beeindigd. Toch blijft Wim de vereniging bezoeken, o.a. voor het leggen van een kaartje. Wim werd namens de vereniging een jaar gratis lidmaatschap aangeboden (vanwege 25 jaar lidmaatschap van de vereniging) en een presentje in de vorm van een fles jenever.