"Met gemengde gevoelens"

Almelo, 26 DECEMBER 2013

Met gemengde gevoelens houden wij in deze dagen onze districtstentoonstelling. Aan de ene kant trots dat wij deze voor de 3e keer mogen organiseren voor de leden van het district Overijssel. Aan de andere kant met een verdrietig gevoel omdat Gerrie Kamp, echtgenote van Henk Kamp, vandaag 26 december 2013 tijdens mijn openingsrede is overleden. Na een flink aantal jaren een enorme strijd en kracht te hebben getoond is de ziekte haar uiteindelijk fataal geworden.

Gerrie was ook “De Goudvink”. Zij verzorgde de innerlijke mens tijdens alle evenementen van onze vereniging. Zij beheerde de bar en was altijd aanwezig. Zij greep in als bezoekers lastig werden aan de bar, maar kon anderen ook opbeuren als het nodig was. Ondanks haar langdurige ziekte altijd optimistisch. Er elke keer weer bovenop komende, terwijl anderen dachten dat het laatste uur geslagen was. Zij wilde de verloting van deze districtstentoonstelling nog eenmaal verzorgen, voor de derde keer. De krachten zijn de laatste dagen weggevloeid. Aanwezig zijn kon niet meer. Gerrie heeft Henk alle dagen, terwijl zij ziek was, gepushed om actief voor de vereniging en de districtstentoonstelling te blijven. Dit was haar uitdrukkelijke wens, evenals het een wens was om de show door te laten gaan. We doen dat ook en Gerrie is hierbij in onze gedachten. Wij wensen Henk, de kinderen en kleinkinderen sterkte toe.

Rust zacht Gerrie !!!

 

Tijdens de opening van de district TT Overijssel overleed op 26 december, na een lange periode van ziekte, op 71 jarige leeftijd:

 

Gerrie Kamp – Hoogenkamp

 

Echtgenote van verenigingslid en keurmeester Henk Kamp. Niet klagen maar dragen was haar motto. Gerrie deed jaren lang het barbeheer en verzorgde de inwendige mens van de leden van “De Goudvink” en de keurmeestergroep Oost.

Zij was geen lid van de vereniging en toch erelid. Haar verdiensten waren groot. We zullen haar missen.

 

Wij wensen Henk, kinderen en kleinkinderen sterkte toe.

 

Bestuur en leden van “De Goudvink” Almelo