Bestuurswisselingen

maandag 24 februari 2020

Op de elk jaar terugkerende jaarvergadering van de vogelvereniging waren redelijk wat leden aanwezig, maar het kunnen er altijd meer zijn. Een aantal belangrijke zaken werd besproken, zoals de financiŽle zaken van de vereniging en natuurlijk een terugblik op het afgelopen jaar 2019.

Onvermijdelijk is het dan ook dat wij ook het onderwerp bestuursverkiezingen op de agenda hebben staan. Dit keer waren de voorzitter Albert Zomer en de secretaris Edwin Bosch aftredend. Edwin stelde zich vanwege privť omstandigheden, ondanks dat hij het goed naar de zin had in het bestuur en met zín functie, niet meer herkiesbaar. Twaalf jaar lang heeft Edwin deel uit gemaakt van het bestuur, eerst als lid van bestuur en later als secretaris. Een belangrijke functie, want in een vereniging komt er tegenwoordig met alle regels, nieuwe systemen, etc. meer bij kijken dan wat notulen achter op een sigarendoosje.

 

Edwin kreeg uit handen van de voorzitter een cadeaubon, een bos bloemen en een blijvend aandenken aan zijn bestuursperiode. Hij bedankte de leden voor het in hem gestelde vertrouwen en beloofde in ieder geval zijn activiteiten voor de vereniging, o.a. bij de TT voort te zetten.

Met unanieme stem van alle aanwezige leden werd Guido Koop tot secretaris gekozen. Guido kweekt Europese cultuurvogels en gaat met plezier deze nieuwe uitdaging aan. Tevens werd Lawrance Vrugteman in het bestuur gekozen. Lawrance kweekt Pyrrhura parkieten en had zelf aangegeven wel een bestuursfunctie te willen vervullen.

Samen met de herkozen voorzitter Albert Zomer kent het bestuur nu een 7-koppige samenstelling. De vogelvereniging prijst zich rijk met voldoende bestuurders die hun energie in de vereniging willen steken.