Presentatie valkparkieten en grasparkieten

maandag 25 april 2022

Het was weer een ouderwets gezellige avond op 25 april 2022. Willem Smit uit Steenwijk, keurmeester kromsnavels en tot voor kort voorzitter keurmeestervereniging NBvV had een mooie presentatie over Valkparkieten en de standaard- en kleurgrasparkieten.

Het was een interessante avond en daarom waren er ook zoveel leden aanwezig. Ook gasten van andere verenigingen en familieleden van onze leden. Er vond een mooie interactie plaats tussen de spreker en de aanwezigen. Ook voor de niet kromsnavelkweker een mooie avond.

Aangezien ik bijna alle vogels mooi vind en er prachtige plaatjes werden getoond van verscheidene valkparkieten zou je haast het enthousiasme krijgen er wat van aan te schaffen. Maar ook hier moet je even stil staan bij de ruimte die je hebt en als je deze buiten plaatst in welke omgeving je woont. Dus het blijft bij vol bewondering naar de diverse kleuren van de valkparkieten kijken tijdens de presentatie.

Ook werd tijdens de presentatie duidelijk hoe moeilijk het is om ook bij deze vogels de juiste benamingen en kleuren te onderkennen. Samen met de ervaren spreker en ervaren kwekers in de zaal werden enkele onderschriften bij de foto’s van naam gewijzigd. Dit fenomeen kennen wij niet alleen bij de kromsnavels maar ook bij de kleurkanaries. Er zijn inmiddels zoveel kleuren dat men soms door de bomen het bos niet meer ziet, gelukkig kunnen wij met logische redeneringen en uiterlijk kenmerken redelijk snel tot een juiste benaming komen.

Er werd uiteraard een verloting gehouden, de gehaktballen vlogen uit de pan en er werden tijdens het luisteren ook de nodige consumpties genuttigd. Een interessante avond voor zowel de spreker, de toehoorder, als de vereniging.

Willem komt in juni nogmaals een presentatie geven nu over de Rosella’s en de kleine Zuid-Amerikaanse kromsnavels. Wij hopen dat het dan ook gezellig druk gaat worden.