Clubgebouw 100% eigendom

december 2022

In 1984 kreeg de vogelvereniging een aanbod van de gemeente om een oude boerderij aan de Seringenstraat over te nemen. Voordien had de vereniging al veel lokaliteiten versleten.

o.a. in Hotel National, Restaurant “Poort van Kleef”, een schuur in de Magnoliastraat, het Waaggebouw, wijkgebouw Noordelijke binnenstad, speeltuingebouw Winkelsteeg, speeltuingebouw De Tukker en in wijkcentrum Zuidelijke binnenstad  werden vergaderingen gehouden. Het was vaak behelpen. Eindelijk was het dan zover, een eigen gebouw ’t Boaken. Het gebouw moest gedeeld worden met duivenvereniging De Luchtsport, een zaterdagvlieger.

Een mooie combinatie, want de activiteiten van de duivenvereniging vonden plaats van april tot oktober en die van de vogelvereniging van oktober tot april. Gezamenlijk werd het gebouw gebracht naar hetgeen nu als clubhuis staat. Samen hebben we gebouwd, gelachen en gehuild.

Als vogelvereniging hebben wij altijd rekening gehouden met het feit dat er ook onverwachts een einde kon komen aan de samenwerking. Zoals overal bij verenigingen ging het ook bij de duivenvereniging bergafwaarts tot in 2022 het bestuur van die vereniging aanklopte met de mededeling dat zij het gebouw niet meer konden opbrengen met de paar leden die zij nog hadden.

In het verleden hadden de besturen van beide verenigingen duidelijke afspraken gemaakt betreffende het gebouw. Het moest eerst aangeboden worden aan de overblijvende partij en zo werd in december 2022 een bezoek gebracht aan de notaris, waarbij de bestuurders hun handtekening hebben gezet onder de verkoop- en aankoopakte van ons clubgebouw.

Vanaf december 2022 mag “De Goudvink” zich de trotse bezitter noemen van ’t Boaken.