DE ZWARTBANDBAARDVOGEL

 

Nederlandse Naam: Zwartbandbaardvogel

Naam in de volksmond: Dubbelgetande baardvogel

Engelse benaming: Beardet Barbet

Latijnse benaming: Lybius Dubius

Familie: Spechtvogels

In het jaar 2005 werd door mij een koppel zwartbandbaardvogels aangeschaft in het zuiden van Nederland. Ik kocht genoemde vogels onder de naam, zoals ze nu nog steeds in de volksmond worden genoemd, dubbelgetande baardvogel. Beide vogels waren ongeringd en afkomstig uit de import.

De man en pop zijn duidelijk te herkennen, niet qua formaat, want inmiddels heb ik mannen gezien die groter zijn als de poppen en andersom. De man is onder de vleugels roomkleurig of geel. De poppen vertonen zwarte spikkels onder de vleugels.

Beide vogels werden door mij gehuisvest in een open voličre van 5 x 5 x 2 meter, met een bijbehorend binnenhok van  3 x 2 x 2 meter. De open voličre is rijkelijk beplant met allerlei soorten struiken. In de voličre zijn tevens sneeuwkruin tapuiten, blauwbuik scharrelaars en witkuif gaailijsters gehuisvest. Tussen de vogels is geen enkele onverdraagzaamheid waar te nemen.

Als nestgelegenheid werden diverse soorten nestblokken aangeboden, van verschillende diameter, hoogte en type (vierkant/rond, etc.). In 2005 en 2006 werd door mij geen paarneigingen, dan wel broeddrift waargenomen.

In april/mei van 2007 was ik de pop kwijt van de baardvogels en ontdekte ik dat zij een berkenblok had gevonden, die haar wel aan stond. Nadat de pop het blok verlaten had om te eten, zag ik mijn kans waar om het blok te inspecteren. Helaas waren er geen eieren of sporen van eieren te vinden. Vreemd daar de pop toch regelmatig broedend in het blok verbleef. Mogelijk waren de eieren opgegeten. In augustus mistte ik opnieuw de pop en na enige observatie op verschillende tijdstippen zag ik dat de pop zich uit een veel te klein grasparkietenblok wrong. Dit berkenblok met een opening die eigenlijk te klein was voor deze forse vogel, bleek uiteindelijk te voldoen. De pop moest met de vleugels naar achteren gedrukt zich in dit blok wringen. Ik nam waar dat de man de pop door de nauwe opening voerde en dat meerdere keren per dag. Ik had mij voorgenomen het blok niet te benaderen, tot dat de pop zelf regelmatig eten ging halen. Toen dit het geval was, heb ik nog drie dagen gewacht en toen het blok geďnspecteerd, toen de vogel in het binnenhok voer zocht.

Tot mijn verrassing was er een jong aanwezig. Ik schat dat deze op het moment van inspectie 5 a 6 dagen oud was. Evenals de broedperiode, naar schatting 15 tot 20 dagen, ging ook de groei van de vogel zeer langzaam.

Daar waar ik de vogels buiten het broedseizoen fruit (appel, peer, mandarijn, tomaat), tofu (kunstvlees naturel), wasmotten, meelwormen en mario wormen verstrekte, bleek er nu meer behoefte te zijn aan het fruit. Dit werd dat ook rijkelijk verstrekt. Ook levendige wasmotten werden in grotere porties verstrekt. Alles werd bestrooid met AVES insectenpoeder, bedoeld voor toekans en toerako’s.

Het jong werd door mij op de 8ste dag geringd met een ring van de NBvV en wel met een diameter van 4.5 mm. Dit is ook de voorgeschreven ringmaat voor deze vogel. Na 30 dagen zie ik dat het jong uit het blok kijkt. Het berkenblok is zo klein dat het nooit een tweede jong had kunnen herbergen.

Omdat in de voličre ook de witkuifgaailijster rondvliegt besluit ik het zekere voor het onzekere te nemen en het jong na 32 dagen uit de voličre te halen, voordat deze het blok zelfstandig verlaat. Ik plaats het jong in een aparte kooi en breng het verder groot middels hand opfok. In 1e instantie met een pincet en nu zo uit de hand worden rijkelijk wasmotten, tofu, vervelde mariowormen, universeelvoer en veel blokjes fruit verstrekt.

De vogel, een mannetje (aangezien het roomkleurig/geel onder de vleugels is) groeit voorspoedig en ziet er inmiddels uit als een volwassen vogel. Het enige wat nog ontbreekt is de dikke rand langs de snavel, hetgeen inhoudt dat de snavel nog niet uitgegroeid is.

De ouders maken geen aanstalten meer tot paren. Uiteraard hoop ik in 2008 opnieuw met deze mooie vogels te kweken, maar allereerst zal deze jonge man zich laten zien op Vogel 2008 als eigen kweek zwartbandbaardvogel.

Wicher Smit