DISTRICTS TENTOONSTELLING 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koninklijke onderscheiding de heer H. M. Voortman
(Hr. Voortman, secretaris van Vogelvereniging De Goudvink)
 

Burgemeester M. A. J. Knip kwam zelf de versierselen opspelden
die behoren bij een "Lid in de Orde van Oranje-Nassau" tijdens de opening van de Provinciale tentoonstelling van het district Overijssel 2003 te Almelo. 

Al meer dan 25 jaar bestuurslid en al 32 jaar werkzaam bij dezelfde baas.
 

 De heer Knip noemde nog een aantal redenen
waarom de heer Voortman dit lintje verdiende.
 

Iedereen was het daar wel mee eens.
 

De Almelose Stadsomroeper kondigde de rest van het
programma aan. René speelde dit keer een thuiswedstrijd.
 

Er moest nog het een en ander aan
penningen en bekers worden uitgereikt.
 

Waardering voor vrijwilligers (25 jr lidmaatschap NBvV).
 

 
 

De hoogste onderscheidingen werden door de burgemeester uitgereikt.
 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
 

Na alle plichtplegingen kon de provinciale vogeltentoonstelling 2003
eindelijk beginnen. 359 inzenders uit alle delen van de provincie
hebben 2750 vogels ingeschreven. Hiermee heeft Overijssel
de grootste districttentoonstelling van Nederland.
 

Vogels van diverse pluimage zijn te bewonderen op:
zaterdag en zondag 27 en 28 december van 10.00 tot 20.00 uur
Op maandag 29 december van 10.00 tot 16.00 uur.
In de Rembrandthal aan de Rembrandtlaan, Almelo
 

Veel kleurrijke vogels maar ook zangvogels zijn aanwezig.