DISTRICTS TT OVERIJSSEL 2022

te Bornerbroek

Catalogus

District tentoonstelling 2022

Door onze vereniging werd vanwege ons 50 jarig bestaan een district tentoonstelling gepland in het jaar 2021 om dit jubileum te vieren. De planning ging vroeg in het jaar van start. Alles verliep voortvarend. Er was al een zaal en wel het bekende Brookshoes in Bornerbroek. Een prachtige locatie om een show uit te voeren en uiteraard al bekend terrein vanwege een eerdere show in 2013.

De sponsoren en adverteerders werden benadert en dat liep prima. De gemeente Almelo gaf toestemming voor het evenement. Als vereniging werd een investering gedaan in nieuwe LED verlichting. De zware keurtafelverlichting verdween richting de oud-ijzer handel.
En toen……………………………………toen kwam corona. Helaas moest vanwege de persoonlijke veiligheid en gezondheid van ons allen de district TT worden afgelast. Teleurstellend, maar een verstandig besluit, hoe zeer het ook deed. Het bestuur en de leden besloten de district TT te verschuiven naar het jaar erop, dus 2022. Het districtsbestuur Overijssel gaf toestemming, dus de planning kon weer starten.

Inmiddels hadden Bert en Gretha van Gool de verlotingskant op zich genomen. Door hun enthousiasme werden anderen aangestoken, stroomden giften en prijzen binnen, nagenoeg zonder dat verenigingsgeld ingezet behoefde te worden.

 

Op 17 december werd de hal vloerbedekking gereed in gebruik genomen. Met een vaste groep medewerkers werd er opgebouwd (trouwens de groep wordt wel kleiner). Het liep mooi. Van ERKV Rijssen kregen we de stellingen en van Vogelvreugd Wierden voličres te leen. Een mooie samenwerking. Van “Topkooien” werd de bus geleend.
Een mooie ruime opzet. De inschrijvingen verliepen niet zo makkelijk als de bedoeling was, hoofdzakelijk omdat mensen niet lezen. Er moest door het secretariaat heel wat gecorrigeerd en bijgesteld worden. Uiteindelijk was het eindresultaat een 1600 vogels van leden afkomstig uit 51 afdelingen.


Op 22 december werd onder nieuw kunstlicht de vogels gekeurd. E.e.a. liep perfect, keurmeesters en voordragers waren enthousiast over de nieuwe verlichting. De opening op 2e Kerstdag werd door veel inzenders en belangstellenden bijgewoond. Door districtsvoorzitter Harry Oude Vrielink werd een herinneringsstandaard overhandigd namens het district en een plaquette van de NBvV t.g.v. het jubileum. Onze vogelvereniging “De Goudvink” werd 1ste in het overall afdelingsklassement. Opnieuw een mooie prestatie.
De twee opvolgende dagen van de tentoonstelling waren druk bezochte momenten. Men was enthousiast en alles liep op rolletjes, dankzij de inspanning van een vaste kern leden aangevuld met leden die zich vrij konden maken van hun dagelijkse werkzaamheden. Het was weer een genot om in het Brookshoes te gast te zijn.

 


 
Eindresultaten leden vogelvereniging “De Goudvink”.
 
Mooiste Kleurkanarie    :              H. Kamp                              Geel mozaďek type 2                93           pnt
Mooiste Postuurkan.     :              M. Zomer- de Roo           Gloster Cons. bont sch.                 93           pnt
Mooiste Trop. Vogel      :              W. Hilgerink                       Grijskaplijster                            94           pnt
Mooiste Eur. Cultuur      :              B. Wispels                          Baardmannetje                         94           pnt
Mooiste kromsnavel      :              B.  Gool, van                      Ag. Fisherie Gezoomd EF            94           pnt
Mooiste stam                :              H.           Kamp                    Geel mozaďek type 2               372           pnt
Mooiste stel                  :              G.J.M.  Lowik                    Lizard geel intensief met cap      185           pnt
Bondskruis                    :              B.            Gool, van            Ag. Fisherie Gezoomd EF            94           pnt        
 
Vijf hoogste gewaardeerde vogels van de show:

B. Wispels           465 punten

B. van Gool        465 punten