FEESTAVOND 2009

21 november 2009

Ook dit jaar werd de jaarlijkse feestavond weer gehouden en traditioneel ook weer twee weken na de onderlinge tentoonstelling. Dit keer een feestavond zonder inmenging van de voorzitter, die het stokje van organiseren van deze avond na 21 jaar overgegeven heeft aan de TT commissie. Sedert 1978 organiseerde de voorzitter deze avonden, uiteraard niet alleen maar samen met een commissie. Deze commissies waren meestal zeer gevarieerd van samenstelling en sterkte. Twee personen zijn er altijd in blijven zitten sedert genoemd jaartal, te weten Gerrit Smit en de voorzitter dus. Wat hebben we wat georganiseerd. Muziekbandjes, een goochelaar, conferencier “Gait oet 't Klooster”, bingo’s, spelletjesavonden, alles hebben we al gehad. Wie kan zich het prachtige muziekbandje Gemini nog herinneren, met de prachtige Zuid Amerikaanse muziek of de verloting waar plotseling een tweetal geiten of ganzen als prijs werden overhandigd. Leuk om er nog eens aan terug te denken. De laatste jaren bestond de commissie nog uit twee personen en het werd tijd dat het anders ingevuld ging worden, zodat ook de voorzitter kan genieten van een avondje ontspanning, zonder constant in touw te zijn. Het aanbod van de TT commissie om dan tevens de festiviteiten op zich te gaan nemen, werd dan ook met genoegen aanvaard.

Onwennig was het wel om de hele avond te zitten en alleen in touw te zijn bij de uitreiking van de prijzen. Maar goed, het liep allemaal nog niet op rolletjes, maar dat kan ook nog niet na het eerste jaar. Belangrijkste was de gezelligheid en die was er zeer zeker, alhoewel door vele oorzaken zoals verjaardagen, ziekte, vakanties, etc., de opkomst wat minder was als voorgaande jaren. Er werd weer bingo gespeeld, prijzen werden uitgereikt, oorkondes overhandigd en uiteraard ontbrak de grote verloting niet. Onze hoofdsponsor had weer een prachtige tuinset ter beschikking gesteld en die werd dit jaar gewonnen door de familie Kamp.

Ook de herinneringsplaquettes vielen dit jaar goed in de smaak. Het “Goudvink” embleem gegraveerd op een glasplaat, met de vermelding van het aantal prijzen. Het is toch elk jaar weer moeilijk iets origineels te vinden, maar tot op heden lukt het nog steeds. Het uitzoeken en verzorgen van de prijzen blijft nog steeds een verantwoordelijkheid van de voorzitter.

Het was een geslaagde avond.

Albert Zomer

(voorzitter)