FEESTAVOND 2015

21 november 2015

 

Op 21 november 2015 werd voor de leden van de vereniging de jaarlijkse feestavond en prijsuitreiking georganiseerd. Uiteraard in het clubgebouw van “De Goudvink”, het vertrouwde ’t Boaken in Almelo.

 

De opkomst was weer geweldig en menigeen schoof aan aan de lange tafels in het gebouw. Onder het genot van muziek, een drankje (misschien wel meer dan één) en heerlijke hapjes werd er een gezellige avond van gemaakt.

 

Zoals altijd was het weer vrij drinken, maar om dit te kunnen bekostigen werd er een verloting en bingo gehouden. De prijzen gingen dit keer niet allemaal naar……….de Haghoek!!! Het was redelijk verdeeld allemaal en menigeen ging weg met een vleesschaal, een grote taart of een goed gevulde boodschappenmand.

 

Tijdens deze avond werden twee jubilarissen gehuldigd. Allereerst oud penningmeester/ ringencommissaris Ben Velthuis. Jarenlang heeft hij zijn diensten beschikbaar gesteld t.b.v. de vereniging en dat niet onverdienstelijk. Zijn zuinigheid heeft er o.a. voor gezorgd dat wij de bijeenkomsten en ook feestjes in ons eigen clubgebouw kunnen houden. Vanwege zijn gezondheid heeft Ben zijn functies allang neergelegd en is hij daarom ook Lid van Verdienste van onze afdeling geworden, maar trouwe bezoeker van bijeenkomsten bleef hij altijd. Ben is in november 1975 lid geworden, hetgeen een jubileum betekend van 40 jaar. Door de voorzitter werd hem de NBvV speld voor 40 jaar lidmaatschap opgespeld.

 

Door de secretaris Henk Voortman werd voorzitter Albert Zomer in het zonnetje gezet. Albert werd tegelijkertijd met Ben Velthuis lid van “De Goudvink”, destijds tijdens een tentoonstelling in het Almelose Waaggebouw. Ook Albert werd actief binnen de vereniging en is dat nog steeds. Aanvankelijk als verzorger van de verloting, vervolgens ringencommissaris vanaf 1981 en 2e voorzitter en nu al sinds 1996 als voorzitter. Voor Albert was er tevens een speld 40 jaar lidmaatschap NBvV.

 

De derde jubilaris, Bas Kienhuis, kon vanwege gezondheid niet aanwezig zijn, maar hem zal op een later tijdstip de speld voor 25 jaar lidmaatschap van de NBvV worden uitgereikt. Bas werd lid in 1990 en is sedert 2000 ringencommissaris en verzorgd met verve de site van onze vereniging. Tijdelijk gaat het qua gezondheid wat minder, maar we zijn er van overtuigd dat Bas zich naar vermogen zal blijven inzetten voor onze vereniging.

 

De twee jubilarissen Ben en Albert kregen een mooie bos bloemen en dronken er nog één samen op. Er is inmiddels in de vereniging veel veranderd qua leden. Er zijn ons helaas leden ontvallen, maar ook weer veel bijgekomen. Wat ongewijzigd blijft is de gezelligheid, de mooie vogels en saamhorigheid. Iets wat we vooral ook tijdens deze feestavond weer hebben mogen ondervinden.

Tijdens deze gezellige momenten werden de prijzen uitgereikt. Voor een ieder was er een oorkonde (nieuw dit jaar) en een pracht plaquette met onze Goudvink erop. Het is elk jaar weer een kunst iets nieuws te vinden, maar deze viel bij iedereen goed in de smaak.

 

De uitslagen en toegekende prijzen kunt u vinden elders op deze site (TT 2015).