FEESTAVOND EN PRIJSUITREIKING 2018

17 november 2018

Na een geslaagde tentoonstelling werden op zaterdag 17 november de prijzen uitgereikt aan de kampioenen tijdens de gebruikelijke feestavond. Een volle zaal dit keer met jonge en wat oudere mensen maakten het gezelschap zeer gevarieerd.

 

Gebruikelijk is dat tijdens deze avond door de voorzitter de kampioenen worden gehuldigd, de overige prijswinnaars ook in het zonnetje worden gezet en dat eventuele jubilarissen worden gehuldigd.

 

Dit jaar werden twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Allereerst Benno Löwik, die 2 jaar geleden al werd gehuldigd vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap, maar nu 25 jaar bij “De Goudvink” is ingeschreven. Een bos bloemen en een jaar gratis lidmaatschap werden hem overhandigd door de voorzitter.

Geheel verrast was Jan Wuite. Hij werd gehuldigd vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap van de NBvV en dat van de vereniging. Namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers werd hem door de voorzitter Albert Zomer de 25 jarige NBvV speld opgespeld. Tevens kreeg hij een bos bloemen en een jaar gratis lidmaatschap. Jan is zeer actief binnen de vereniging en menig uurtje is hij samen met Henk Voortman te vinden in het clubgebouw. Schilderen, timmeren, harken en schoffelen, dat zijn de mensen waar een vereniging op draait. Het mooie is dat deze activiteiten altijd in stilte en zonder al teveel tromgeroffel plaatsvindt.

 

De avond werd verder gevuld met het uitdelen van enveloppes, plaquettes en bekers, waarbij de categorieprijzen een beker voor “5 minuten” vast mochten houden om daarna weer teruggezet te worden in de prijzenkast.

 

Voor Marco van der Keuken was er de prijs voor de Mooiste kromsnavel en tevens het prestigieuze bondskruis. Marco was maar wat trots.

Vader en dochter Ben en Lotte ten Tusscher mocht respectievelijk de prijs voor de Mooiste Enkeling kleurkanaries en de Mooiste stam (Ben) en voor Lotte de Mooiste Jeugdinzending in ontvangst nemen. De prijzen zijn inmiddels voorzien van een plaatje waarop de namen zijn vastgelegd, alsmede de score van de vogels.

 

Voor Gerrit Smit was er de prijs voor de Mooiste Tropische Vogel en de Derby kampioen (Adri Letteboer bokaal). Henk Müthing ging er vandoor met de prijs voor de Mooiste Europese cultuurvogel.

Helaas was ons lid Henk Kamp niet aanwezig om de prijs voor de Mooiste Postuurkanarie in ontvangst te nemen, maar ook hem was de prijs van harte gegund.

 

Als laatste was er de prijs voor onze voorzitter. Hij ontving de prijs voor het Mooiste Stel van de show (Gerrit Stroeve bokaal) en de prijs voor de Vijf hoogst gewaardeerde Vogels van de show.

De bekers blijven in het gebouw, maar de ontvangers waren maar wat trots, zoals te zien is op de foto’s.

 

De avond werd verder gevuld met een paar rondjes Bingo en een verloting waarbij vleesschotels, taarten en andere snuisterijen van eigenaar verwisselden.  E.e.a. ging vergezeld van door het bestuur gemaakte hapjes. Het was weer een gezellige drukke avond.