JEUGDONTMOETINGSDAG 2006

Op zaterdag 30 september 2006 werd in Rijssen de jeugdontmoetingsdag van het district Overijssel gehouden. Ook twee jeugdleden "De Goudvink" deden mee met hun vogeltjes, te weten Elco Jansen en Sanne Zomer. Elco had 4 gele en een zwart geel intensief kanarie en een groenling wildkleur meegenomen en Sanne had zes zebravinken (3 poppen en 3 mannen) meegenomen. 

Er werden door 29 jeugdinzenders, 149 vogels ingeschreven in negen groepen. Elco speelde met zijn vogels mee in de groep kleurkanaries en Europese cultuurvogels en Sanne speelde mee in de groep zebravinken. Om op tijd in Rijssen te zijn betekend dat natuurlijk vroeg opstaan. Misschien ging er wel een slapeloze nacht aan vooraf, want een keuring brengt toch wel wat spanning met zich mee. Hoe gaat mijn vogeltje het doen. Is die echt zo goed ? Om 09.00 uur precies was iedereen aanwezig en werden de vogels gekeurd.

De vogels van Elco werden gekeurd door keurmeester Wim Mulder (Eur. cultuur) en Jan van Duuren (kleurkanaries) en de zebravinken van Sanne door keurmeester Hans Oude Breuil. Geweldig toch... dat keurmeesters bereid zijn, zich belangeloos in te zetten voor de jeugd.   

De jeugdontmoetingsdag is een van de leukste dagen binnen het district, omdat de jeugd hierbij volop betrokken is.

 

Jan van Duuren geeft uitleg over de kanaries van Elco. De vader van Elco luistert aandachtig mee.

Mooie exemplaren waren er te bewonderen, bij de kanaries en dat was ook te merken aan de puntentoekenning. Elco viel bij de kleurkanaries net buiten de prijzen, maar was wel tevreden met de uitleg.

 

Sanne luistert aandachtig naar Hans Oude Breuil

Rond 12.15 uur waren alle vogels gekeurd en volgde er een steekproef gewijze controle, gelukkig klopte alles. Voordat de prijsuitreiking begon kregen alle inzenders een bak heerlijke patat, met een frikadel.

Dat smaakte fantastisch, getuige de snelheid waarop alles op was.

Door de beide jeugdleden werden ook nog wat prijzen gewonnen. Er werd een 1e prijs behaald door Elco Jansen met een Europese groenling van 88 punten en Sanne Zomer wist beslag te leggen op een 3e prijs en wel met een zebravink zwartborst bruin isabel pop van 88 punten.

 

Een mooie resultaat. Hier gaat het spreekwoord dan ook op: "Jong geleerd, oud gedaan".

Van de vogelvereniging Rijssen, kreeg elke inzender een oorkonde en daarnaast twee tassen met inhoud. In de tassen bleken van allerlei spullen te zitten, zowel voor de vogels, als andere leuke speeldingetjes.