DE RODE KROONVINK

Elk jaar vertrek ik in de maand april, uiteraard na de afdelingsvergadering van april, naar Frankrijk, alwaar ik voor enkele maanden samen met echtgenote verblijf. Mijn vogels gaan uiteraard mee, want ook in Frankrijk heb ik een aantal volieres gebouwd, zodat ik mijn hobby aldaar kan voortzetten. Dit jaar mag ik mijn vogels gelukkig mee nemen, nadat ze voorzien zijn van een Europese gezondheidsverklaring, afgegeven door een dierenarts.

Ook in 2005 heb ik mijn vogels meegenomen, waaronder een koppel rode kroonvinken. Deze werden gehuisvest in een gezelschapsvoliere, voorzien van een nachthok. Al snel werd door het koppeltje rode kroonvinken een broedplaats hoog in de voliere uitgekozen. Het viel op dat ze maar weinig aan nestbouw deden. Het ijzeren nestkorfje met daarin het touwnestje was voldoende.

Al snel zag ik dat het legsel uit twee eitjes bestond, waarop door de pop 12 dagen werd gebroed. Na uitkomst van de jongen duurde het 14 dagen voordat ze het nest verlieten. De jongen werden probleemloos geringd. Tijdens de broedtijd en na de uitkomst van de jongen was de man agressief naar andere vogels.

Als voedsel werd een goede zaadmengeling verstrekt, eivoer, universeelvoer, fruit en veel meelwormen, nadat de eieren uitgekomen waren.

De vogels werden in september weer meegenomen naar Nederland en na het doorlopen van de rui bleek één van de jongen zo mooi dat met succes deelgenomen kon worden aan de districtstentoonstelling van Overijssel. Met 92 punten werd de vogel dan ook Kampioen in zijn klasse.

 

Adri Heino † 18 mei 2008