Vogelmarkten Noord-Brabant

Asten
Grote Vogelbeurs
Georganiseerd door Vogelvereniging "Zang en Kleur" Asten
Elke 2e zondag v/d maand van 09.00 tot 12.00 uur
Café/Zaal "Jan van Hoek", Markt 12, 5721 GE, in Asten
Entree € 1,- (kinderen gratis)

Tilburg
Elke 2e zondag van de maand, het gehele jaar door 9.00- 12.00 uur
Organisatie: V.V. De Vink.
Café Bet Kolen, Broekhovenseweg 111
Voor inlichtingen: 013-5369375
of kijk op onze website
http://www.vvdevink.nl

Eindhoven
Elke tweede zaterdag van de maand een vogelbeurs
Locatie : Gemeenschapshuis De Ketting, Tinelstraat 3a, Eindhoven
Info: Willy Langenhuijsen tel. 06-51764531

Made
Vogelbeurs Made. Elke 1e zondag van de maand van sept. t/m mei van 10.00 - 12.00 uur. Café De Brasserij, Kerkstraat 36 te Made.
Inlichtingen: C. Quirijns, tel. 0168 - 484546

Waspik
Elke derde zondag van de maand van 09.30 tot 12.00uur.
In het Cafe Nieuw Centrum
Carmalletenstr 39
Voor informatie: 0416-312855 Anton Smits. Email:
ajm.smits@home.nl

Bergen op Zoom
Elke 3e zondag van de maanden september t/m mei van 09.30 tot 12.00 uur.
Organisatie: Org. door De gekleurde Edelzanger
Wijk centrum " De Kastanje" ,Kastanjelaan 164
Voor informatie; tel: 0164-259001 of 0164-259075

Rucphen
Elke 1e zondag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.
De Vaart, St. Martinusstr. 2c

Sint Willebrord
Elke 2e zondag van de maanden september t/m april
Vereniging/Organisatie: Parkieten Sociëteit afd. West Brabant
Locatie: Dorpshuis de Lanteern
Adres: Dorpsstraat 119 4711 EG Sint Willebrord
Openingstijden: 09.00-12.00 uur voor alle soorten vogels, behalve grijpvogels en hoenderachtigen en niet zelfstandige vogels.
Entreeprijs: Geen staangeld en 1 euro toegang
Informatie: (telefoonnummer en of website) 06-14126911 Pierre Pattijn secr.
zie website www.pswb.nl

Duizel
Vogelvereniging " de Leeuwerik " Eersel-Duizel.
Elke derde zaterdag van de maand behalve in de maand juli.
Van 10.00 uur tot 12.00 uur in Dorpshuis "de Smis"
Smitseind 33A 5525 AN in Duizel. Noord - Brabant.
Informatie: J.Smolders tel. 0497-514147

Veldhoven
Elke 4e zondag van de maand met uitzondering van juli van 9.30 tot 12.00
uur in cafe/zaal "De Gigant", Dorpstraat 17.
Voor verdere informatie:
A.Sprengers 040-2538138
B.v.d.Braken 040-2531897

Prinsenbeek
Privo Prinsenbeek organiseert iedere 5e zondag v.d. maand (4 x per jaar) een vogelbeurs in Prinsenbeek van 9.30 - 12.00 uur.

Inlichtingen 06 50410114.

Heeze
Elke 1e zondag van de maand behalve de maanden juli en augustus in zaal de Brug
Ginderover 2 te Heeze
Openingstijd van 9.00 tot 12.00 uur
Info de Hr.Schenkels tel 0402263614

Riel
Elke eerste zondag van de maand vogelbeurs
behalve juli en augustus
In zaal Feesterij D'n Ouwe Stee
Dorpstraat 1 te Riel
Openingtijd 8.30 tot 12.00
Info H. Wouters  tel: 013-5181216

Helmond
Elke 3e zondag van de maand behalve juli en augustus
In zaal 't Trefpunt Mierloseweg 191 te Helmond
Openingstijd 9.00 tot 12.00 uur
Informatie:
Vogelvereniging 't Hout
Noord Parallelweg 51
5707 AX Helmond
tel: 0492-535950