Vogelmarkten Utrecht

Nieuwegein
Elke 4e  zaterdag van de maand behalve de maanden juni t/m augustus en de maand november.
Openingstijden van 10:00 tot 13:00 uur clubhuis "t Drieluik"
Rond 't Fort 14, Nieuwegein
Organisatie Vogelvriend-Nieuwegein
Informatie op
www.vogelvriend.nl of mail naar info@vogelvriend.nl

Barneveld

20 november 2010 van 9.00u tot 12.30u

Mercuriusweg 41

Organisatie: vogelvereniging Kweeklust