NIEUWJAARSRECEPTIE 2016

9 JANUARI 2016

Ook dit jaar werd het jaar 2016 begonnen met de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie voor de leden en partners van “De Goudvink” en wel op 9 januari. Een goed gebruik waarin de voorzitter terugblikt op het jaar 2015 en vooruitblikt op het jaar wat komen gaat.  

 

De voorzitter Albert Zomer memoreerde:  “2015 werd door een ieder verschillend beleefd. Daar  waar in sommige gezinnen en families vreugde was, beleefden anderen verdriet door ziekte of nog erger door een sterfgeval. Het is onderdeel van het leven en het leven gaat, nee moet verder.

Wij zullen hen die ons in 2015 en nog langer geleden ontvallen zijn nooit vergeten. De wereld staat op z’n kop. Oorlogen in diverse landen, vluchtelingen, aanslagen op diverse plekken. Gelukkig kunnen we hier nog in redelijke rust en vrijheid leven en onze hobby uitoefenen.

2015 was voor de vogelvereniging een goed jaar. Het ledenaantal groeide opnieuw en ondanks dat ons leden ontvielen stabiel. De kweek werd door iedereen op een verschillende manier beleefd. Daar waar de ene succesvol was, kende de ander pech door ziekte, de altijd opstekende luis of ander sinds. De eigen onderlinge show was succesvol. Veel bezoek, een pracht aantal vogels en voldoende leden die meehielpen. Wat kun je als bestuurder dan nog meer wensen.  Ook de district TT te Wierden was voor onze leden succesvol en daar werden diverse prijzen behaald.

 

Helaas kan onze ringencommissaris Bas Kienhuis en partner niet aanwezig zijn. Bas ligt al geruime tijd in een verpleeghuis vanwege lichamelijke problemen. Zijn taken worden tijdelijk waargenomen door andere bestuurders. Wij hopen  dat Bas er snel weer bij zal zijn.

 

We gaan een mooi jaar 2016 in, het jaar waarin onze afdeling 45 jaar bestaat. We zullen hier aandacht aan schenken. Ik wens iedereen in privékring….. gezondheid, geluk en liefde toe en daarnaast hobbymatig een succesvol vogeljaar”.

 

Onder het genot van door familie Smit gebakken olie- en krentenbollen en een drankje werd de nieuwjaarsreceptie een gezellige avond.