Het belang van uw lidmaatschap en het ringen van vogels

Het is belangrijk om lid te zijn van een afdeling bij één van de in Nederland bestaande Vogelbonden. Mede door het georganiseerd zijn, samen maakt immers sterk, kunnen bepaalde items beter onderbouwd en voor elkaar gekregen worden.

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de vroegere wildzang vogels, nu Europese cultuurvogels genoemd. Deze waren een aantal jaren geleden verboden, althans ze mochten wel in de volières gehouden worden, maar niet gevangen, vervoerd, gekocht of verkocht. Het houden van deze wildzangvogels was toen beperkt tot 7 soorten, genoemd in de Vogelwet. Hoe ze destijds in de volières kwamen, was voor iedereen een weet. Door toedoen van de Vogelbonden en Speciaalclubs voor Europese cultuurvogels, is het allang niet meer verboden deze vogels te houden, te verkopen of te kopen, mits aan een paar voorwaarden worden voldaan. Indien de vogels geringd zijn met ringen uitgegeven door een, door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, erkende organisatie, b.v. de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, mogen alle handelingen, m.u.v. vangen, met bedoelde vogels verricht worden. Inmiddels worden door heel Nederland verspreidt er honderden Europese cultuurvogels gekweekt, van roodborstje, goudvink en pestvogel toe. Wildvang is dus niet meer nodig.

Een enkele vogelliefhebber had bovenstaande niet voor elkaar gekregen, echter een grote sterke organisatie is het wel gelukt. Sterke organisaties zijn een waardige gesprekspartner op alle niveaus. Zeker nu enkele jaren de EU in het leven is geroepen en er sprake is van Europese wetgeving, komen ook hier allerlei regels ter sprake m.b.t. de vogelliefhebberij. Het is dan ook op dat niveau belangrijk een vinger in de pap te hebben. De belangen van de individuele vogelliefhebber worden dus behartigd door de grote organisaties, zoals de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Als lid van een afdeling wordt U in het bezit gesteld van een uniek kweeknummer, die op uw naam wordt uitgegeven, door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Kweekt U vogels dan kunt U bij uw afdeling ringen bestellen, deze kosten vanaf € 0,22 per stuk.

Afhankelijk van de soort vogel die U kweekt, krijgt U dus een bij die vogel passende ring, de vaste ring mag immers niet meer van poot afgehaald kunnen worden. Deze ringen bevatten een aantal karakters, te weten uw kweeknummer, het jaartal, een volgnummer en de afkorting van de uitgevende organisatie, in ons geval NBvV. Indien U Europese cultuurvogels kweekt moet U speciale ringen bestellen, één van de voorwaarden die het Ministerie gesteld heeft. Deze ringen zijn, naast de andere informatie ook nog voorzien van een breuklijn, zodat bij malversatie de ring breekt en dus onbruikbaar wordt, alsmede de ringmaat.

Elk jaar wordt een andere kleur ring uitgegeven. Zo kunt U, zonder de vogel uit de volière te hoeven vangen, zien van welk geboortejaar de vogel is. Hieronder de kleuren van de afgelopen en komende jaren:

 

 

2019

ZWART

 

 

2020

GROEN

 

 

2021

VIOLET

 

 

2022

BRUIN

 

 

2023

BLAUW

 

 

2024

ROOD

 

 

2025

ZWART

 

 

2026

GROEN

Het ringen heeft daarnaast voordelen voor uw administratie. Immers U kunt nu bijhouden wat in uw bezit is aan vogels, van wie de vogels afkomstig zijn, wanneer ze geboren zijn, aan wie U een bepaalde vogel verkoopt, wat de erfelijke kenmerken zijn van de bewuste vogel. Ook voorbereidingen tot kweek worden nu makkelijker. Ook het resultaat van een vogel op een tentoonstelling worden nu inzichtelijk. Al met al belangrijke zaken in onze hobby.

U kunt ringen bestellen bij de ringencommissaris in een aantal bestelrondes, let op dat u uw ringen op tijd bestelt!

BESTELRONDE

BESTELLEN VÓÓR

LEVERING NA

1

5 MEI

1 OKTOBER

2

20 SEPTEMBER

15 DECEMBER

3

20 JANUARI

1 APRIL

4

20 MAART

15 MEI

NA 31 MAART ALLÉÉN NOG SPOEDBESTELLINGEN VOOR HET LOPENDE JAAR.

Ringen bestellingen tussen de 2e en 3e ronde worden naar inzicht van Hoofd Bondsbureau NBvV vervroegd verzonden. Men gaat dus flexibel om met verzenddata indien nodig. Voor het bestellen van EC ringen dient het originele formulier gebruikt te worden voorzien van alle gevraagde gegevens en uw handtekening.