MIJN KWEEK MET DE ROODSTUIT PARKIET

(ROODRUGPARKIET)

Een aantal jaren geleden heb ik zuiver wildkleur roodstuiten gekweekt, met goede resultaten op verschillende shows. Nu heb ik nog steeds een voorliefde voor deze soort. Na wat tegenslagen tijdens de kweek en door het beperkte aantal koppels dat ik had zitten, heb ik de laatste zuivere wildkleuren van de hand gedaan en de draad opgepakt met de verschillende mutaties van de roodstuitparkiet. Om goed mee te draaien op de shows, is het formaat van de vogel hetgeen wat te wensen over laat. Kwalitatief ga je dan een stapje terug. Toch doe ik mijn best en probeer wat mutanten te brengen op verschillende shows.

Wat voor mij ook een uitdaging is, is dat er veel splitvogels zijn waarvan al dan niet de splitkenmerken zichtbaar zijn. Zo ben ik het vorige jaar gestart met een koppel: Ino Groen man X Ino Blauw pop. Zo zien ze er in ieder geval uit. De Ino man, laat op zijn schouder rode veren zien, men zegt dat dit een teken is van split Opaline. Ook laat de man een behoorlijke oranje doorschijnende buik zien wat kan duiden op split oranje. Nakweek met deze man moeten bewijzen of dit werkelijk zo is! Dan nu de Ino Blauwe pop, ze laat een soort van bruine waas zien wat lijkt op Cinnamon. Dit schijnt een kenmerk te zijn voor het feit dat deze pop genetisch oranje is, maar dat dit wordt gemaskeerd door de blauwfactor. Door deze bruine waas is ook goed een Opaline spiegel in de vleugels te zien wat duidt op Opaline. Dit alles is zeer goed mogelijk omdat deze pop, volgens de kweker uit een koppel oranje Opaline-Ino komt. Als deze split kenmerken waarheid blijken te zijn, dan zou ik de volgende kleuren moeten kunnen verwachten:

Mannen

25.0%                   1.0 Opaline Ino Oranje /Blauw /Cinnamon

25.0%                   1.0 Opaline Ino /Blauw /Oranje/Cinnamon

25.0%                   1.0 Ino Oranje /Blauw /Opaline /Cinnamon

25.0%                   1.0 Ino /Blauw /Opaline/Oranje/Cinnamon

Poppen:

25.0%                   0.1 Ino Oranje /Blauw

25.0%                   0.1 Ino /Blauw/Oranje

25.0%                   0.1 Opaline Ino Oranje /Blauw

25.0%                   0.1 Opaline Ino /Blauw/Oranje

Het afgelopen jaar, heb ik hiermee mijn eerste resultaten behaald. Een nestje van vier jongen. Nu kun je na een nestje jongen natuurlijk niets bewijzen. Maar het resultaat van dit nest waren 3 mannen en een pop. Allen normaal Ino Groen. Wat er op wijst, dat de man geen split voor Opaline of Oranje hoeft te zijn. De jonge mannen uit dit nest moeten dus wel split voor Opaline/Blauw en eventueel oranje en of Cinnamon zijn. Er was tussen de jonge mannen ook nog wel een duidelijk verschil te zien. Een van de mannen liet zelfs oranje doorgekleurde wangen zien en rode vlekken op de schouders. Terwijl er een andere man in het nest zat die mooi egaal diep geel gekleurd is. Zonder de rode vlekken op de schouders, zelfs na de eerste rui nog niet. Bij zijn vader kwamen de rode schouderveertjes tevoorschijn na de eerste jeugdrui.

Dit jaar heb ik het koppel Ino’s opnieuw gekoppeld, nu dus afwachten wat het resultaat zal zijn. De jonge man zonder extra rood, heb ik ook aangehouden en gekoppeld aan een Recessief Bonte Cinnamon-Opaline / Oranje pop. In feite is dit ook een proef koppeling. Deze jonge man, laat in principe geen split kenmerken zien. Maar hij moet split voor Opaline/Blauw zijn. Of hij daarnaast ook split voor Cinnamon/Oranje zal zijn hoop ik te zien als hij dit jaar al zorgt voor nakweek.

Split kenmerken zijn niet gewenst bij onze show vogels, mijn vraag is en blijft misschien nog wel; kunnen we vertrouwen op deze split kenmerken of zijn deze  ”ongewenste”  kenmerken blijven hangen door een vorm van selectie. Bij de zogenaamde ‘kans’ split vogels werden veelal vogels gebruikt welke bepaalde kenmerken lieten zien, omdat dit waarschijnlijk wel splitvogels moeten zijn. Ik ben dit jaar weer zeer benieuwd naar de uitkomsten.

E.Bosch

Jonge Ino Groen man, laat veel oranje zien

Jonge Ino Groen man, laat veel oranje zien

Ino-opaline Blauw Oranje kweek pop

Ino Groen diep geel zonder rode veertjes