TAFELKEURING 2006

 

Elk jaar organiseert de vereniging voor haar leden, maar ook andere geÔnteresseerden een tafelkeuring, ook wel minishow of jonge vogeldag genoemd. Op deze dag kunnen liefhebbers hun vogels brengen, 4 van elke soort, om hierover de discussiŽren met de keurmeesters of met de overige leden.

Bij een officiŽle keuring mag er niet met de keurmeesters gesproken worden over de te keuren vogels. Anders dan bij paarden of honden keuringen, weet de keurmeester dus niet van wie de vogel is die gekeurd wordt, tijdens een officiŽle keuring. Bij de officiŽle keuring wordt een keurbriefje opgemaakt waar de keurmeester zijn/haar opmerkingen en punten genoteerd heeft, van de betreffende vogel. Vaak blijven er dan nog vragen over, die onbeantwoord blijven. Juist een tafelkeuring is nu bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen over de betreffende vogel. Dit kan variŽren van de juiste benaming van de vogel, de kleur van de vogel, de gehele conditie, maar ook of een dergelijke vogel goed genoeg is voor ontwikkeling van die soort. Ook de puntenwaardering komt aan de orde. Bij de laatste tafelkeuring (3 september 2006) kwam bij de kanaries het nieuwe keurbriefje uitgebreid aan de orde.

Ervaren keurmeesters leggen uit wat ze doen, hoe ze tot een oordeel komen en geven daarnaast meningen over kweken met bewuste vogel of de veranderingen die nodig zijn om tot een zo goed mogelijke vogel te komen.

Een dergelijke dag wordt bij onze afdeling erg goed bezocht. De twee keurmeesters komen soms wel aan de 80 vogels per persoon, die uitgebreid besproken worden. De belangstelling voor een dergelijke dag is mede voor beginnende vogelliefhebbers erg belangrijk, immers hier komen adviezen en verhalen over de kweek rijkelijk aan de orde.