TAFELKEURING 2008

Evenals voorgaande jaren werd ook dit jaar opnieuw voor en met de leden van de vogelvereniging “De Goudvink” een tafelkeuring gehouden. Een mooie gelegenheid om bij de twee aanwezige ervaren keurmeesters van de NBvV te polsen hoe het met de kwaliteit van de eventueel in te sturen vogels was.

Jan van Duuren, keurmeester postuur en kleurkanaries en Dirk van der Molen, keurmeester overige vogels hadden genoeg vogels om te bespreken. De opkomst viel ietwat tegen, maar zodoende kon er wel voldoende aandacht aan de ingebrachte vogels worden besteed.

Door de liefhebbers werden 14 kleurkanaries, 6 postuurkanaries, 21 kromsnavels en 13 overige vogels, waaronder tropen ingebracht. De kwaliteit viel niet tegen, getuige de punten, een enkele 86, maar de meeste rond de 89 en 90 en zelfs enkele vogels van 91 en een zelfs een 92 punten vogel.

Uiteraard is half september niet echt het tijdstip waarop vogels klaar zijn om te showen. Vogels moeten, zo direct na de rui of zelfs nog in de rui, nog gaan glanzen, met name de rood faktorige vogels. Ook waren vele vogels nog niet geconditioneerd, zoals bijvoorbeeld de grasparkieten. Spots, veren en snavels waren nog niet bijgewerkt. Ook waren enkele vogels nog wat wild, een logisch gevolg van het nog niet opgekooid hebben zitten van de vogels.

Met adviezen van de keurmeesters, tevreden met de punten, bleek de tafelkeuring toch weer een leerzame dag te zijn en daarnaast erg gezellig. De laatste vogel verliet omstreeks 15.00 uur het clubgebouw. Hopelijk volgend jaar weer evenveel inzenders als andere jaren bij de tafelkeuring en nu op naar de jaarlijkse tentoonstelling, want dat beloofd wat.