FOREL VISSEN

Naast het organiseren van bijeenkomsten over en met vogels, doen we als vereniging ook nog wat meer, om de saamhorigheid en de gezelligheid te verhogen. Zo werd dit jaar voor het eerst op forel gevist in de forelvisvijver "De Broekbeke" te Geesteren.

Op zaterdag 7 oktober 2006 waren al vroeg, 8 uur ís morgens, 28 man aanwezig bij de genoemde visvijver. De een in professioneel vistenue, de ander met een windjack en weer een ander in wat nette kleren.  Om 8 uur exact ging de poort open en op een draf iedereen natuurlijk naar de grote vijver, die door "De Goudvink" was afgehuurd. Al snel lagen de 1e hengels, voorzien van aas, in het water. Binnen 10 minuten was de 1e vis gevangen en wel door Dennis Voortman. Al snel volgden anderen zijn voorbeeld.

Door de verhuurder van de vijver werd 48 kilo vis in de vijver vrij gelaten, samen met de andere vissen die er al zwommen, moest dat dus een aardig maaltje opleveren. Aanvankelijk kwam de zon er door, maar toen trokken de donkere wolken samen en begon het te regenen, laten we maar zeggen te plonsen. Regenpakken, parapluís, een verdwaalde parasol en een plastic tas over het hoofd, alles werd gedaan om maar door te kunnen gaan. De droogte en de regen wisselden elkaar af.

 Marco van der Keuken had zoín grote vis aan de haak, dat zijn hengel dwars door midden knapte. Er werd niet goed maar wel redelijk gevangen, maar 48 kilo was het bij lange na niet. Verscheidene mensen vingen mooie forellen en die gingen natuurlijk keurig in het visnet, om later mee naar huis genomen te worden.

Rond 11 uur hielden een aantal mensen het voor gezien, mede door de vele regen, maar daarnaast ook omdat het geen echte vissers waren. De kern ging door en er werd nog steeds gevangen. Af en toe moest men elkaar een beetje helpen, een lijntje in de war, een meelworm aan de haak, een vis van de haak afhalen of een haak vervangen.

Gezellig was het zeer zeker. De volgende keer beter weer en misschien wel in een andere periode van het jaar.