Voorwoord

Vogelvereniging "De Goudvink" is, één van de drie afdelingen die Almelo rijk is en is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. In 1971 werd de afdeling A15,  te Almelo, opgericht, door een aantal voormalige leden van de Almelose vogelvereniging "De Tukker". Onenigheid tussen een aantal personen was de oorzaak van deze afscheiding.  Na het verkrijgen van het vereiste minimum aantal leden (25) werd de oprichting op 20 november 1971 een feit.

Inmiddels is vogelvereniging "De Goudvink" een bloeiende gezonde en bekende afdeling binnen het district Overijssel en de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Het ledenaantal schommelt gemiddeld tussen de 100 en 110 leden. Hieronder zijn leden uit alle lagen van de bevolking, zowel autochtoon, als allochtoon, dames en heren, volwassenen en jeugdleden te vinden. 

Door onze leden worden vogels van allerlei soort en in verschillende variaties gehouden en gekweekt. De verscheidenheid is enorm te noemen en is ook bekend in de hele omgeving. Menig lid heeft met zijn of haar vogels reeds prijzen gewonnen op regio en districtstentoonstellingen, alsmede tijdens de Nederlandse - en wereldkampioenschappen.

De afdelingStentoonstellingen werden voorheen gehouden in het Hotel National, het voormalig Waaggebouw en tegenwoordig in ons eigen clubgebouw " ’t Boaken", aan de Seringenstraat 56a te Almelo. Al enkele jaren worden er rond de 550 vogels ingestuurd op onze onderlinge tentoonstelling, die eenmaal per jaar wordt georganiseerd, waarbij het clubgebouw een metamorfose ondergaat. Voor de kanaries, parkieten en Europese cultuurvogels is het hoofdgebouw ingericht, terwijl voor de koudkwekers een speciale ruimte is gecreëerd waarin hun vogels, onverwarmd, tentoongesteld kunnen worden. Dit om te voorkomen dat deze vogels bij terugkeer naar huis, problemen krijgen met temperatuursverschillen. Tevens is een aparte verwarmde ruimte gebouwd door de leden, die bedoeld is voor de tropische vogels en gefriseerde postuurkanaries. Een impressie van onze afdelingstentoonstelling is elders op onze site te zien.

Vogelvereniging "De Goudvink" verkeert in de gelukkige omstandigheid dat zij 4 keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers in haar gelederen heeft. Hiervan zijn er twee parkieten keurmeester en twee combinatie  kleur- en postuurkanarie keurmeesters.  Van de kennis en ervaring van deze personen wordt dan ook veelvuldig gebruikt gemaakt, ten behoeve van de hobby.

Dat "De Goudvink" niet alleen in staat is om plaatselijke tentoonstellingen te organiseren, blijkt uit het feit dat wij de eer hebben gehad om de tentoonstelling voor het district Overijssel, in 1996, 2003, 2013 en 2022 te mogen organiseren. Deze tentoonstellingen, resp. gehouden in tuinmeubelcentrum "Kees Smit", sporthal "Rembrandt" te Almelo en 2x cultuurhuis ’t Brookshoes te Bornerbroek, waren een enorm succes.

De afdeling wordt bestuurd door een zes mans bestuur en heeft daarnaast de beschikking over diverse commissies, waardoor de taken verdeeld zijn en een ieder, die dat wil, betrokken is bij activiteiten binnen de afdeling. Zo kennen wij de ballotage-, beheers-, verlotings-, activiteiten-, tentoonstellings- en barcommissie.

De activiteiten van "De Goudvink" bestaan, naast het eenmaal per jaar organiseren van een afdelingstentoonstelling, uit het organiseren van afdelingsavonden (eenmaal per maand), contactavonden, verervingleer cursussen, een feestavond met prijsuitreiking en één of meerdere gezellige avonden, variërend van barbecue tot casinoavond.

De afdelingsavonden worden gemiddeld bezocht door 40 personen, waarbij de wetenswaardigheden op vogelgebied, maatregelen of vernieuwingen m.b.t. de vogelhobby besproken worden in een dialoog binnen de vergadering, rekening houdende met de variëteit aan gehouden vogels. Deze vergaderavonden worden altijd gehouden op de laatste maandagavond van de maand.

Binnen de vereniging wordt met elkaar omgegaan als vrienden en niet zozeer als concurrenten. Zo worden tips, adviezen en kweekervaringen met elkaar gedeeld, met als doel verbetering en verdieping van onze mooie vogelsport hobby.

Bent U ook vogelliefhebber ? Elders op deze site kunt U met ons in contact komen of kunt U zich aanmelden bij onze afdeling. U bent in ieder geval van harte welkom. Ook uw commentaar op onze website is van harte welkom.